Post A Property FREE Login

Newly built house for sale in Tikathali Lalitpur

Tikathali, Lalitpur

Price : Rs. 1,95,00,000

(One Crore Ninety Five Lakhs Rupees )

Total Area : 3 Aana
build Area : 3 Aana
Road Area : 13 Feet
Road Type : Gravelled

Contact Information

  Nabin Rai
 9864260884

Bedroom : 3

Kitchen : 1

Bathroom : 2

Balcony : 2

Views : 1946

Property Description

महालक्ष्मी नगरपालिका टिकाथलीमा भर्खरै निर्माण सम्पन्न साढ़े दूई तले आकर्षक घर बिक्रीमाँ छ । घर निर्माण अंतिम चरणमाँ छ ।

मूल्य 1 करोड़ 95 लाख

- 3 आना 1 पैसा जग्गा क्षेत्रफल भएको

- जम्मा 10 ओटा कोठाहरु र 3 ओटा टोयलेट भएको

- Spacious गाडी पार्किंगको ब्यबस्था भएको

- 13 फीटको कच्ची मोटरबाटोमा उत्तर मोहड़ा भएको

- ग्वार्को रिंगरोडदेखि 3 कि मि को दुरीमा रहेको

- ग्वार्को लामाटार हाइवे देखि 250 मिटरको दुरीमा रहेको

Property Gallery

Other Details

Property Type : house

Property Faced : East

Furnished Status : Furnished

Property Added : January 23, 2021

Facilities & Amenities

asd image

Parking

asd image

Balcony

asd image

Water Supply

asd image

Water Well

asd image

Water Tank

asd image

Transportation

asd image

Electricity

asd image

Garbage Disposal

EMI Calculator


Rs
%
loading
Results
Monthly Payment
Total Payment
Total Interest

Recommended Properties